BDlaw.dk

Datapolitik

BD Law Advokatanpartsselskab (herefter “vi”, “vores”, “os”) er dataansvarlig for de personoplysninger du giver, når du er klient hos os, besøger vores hjemmeside eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder (herefter samlet ”Service”).

I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder som klient hos os samt om, hvordan vi behandler og beskytter dine personlige oplysninger.

Vi anbefaler, at du udskriver og gemmer disse retningslinjer.

BD Law Advokatanpartsselskab som databehandler

I visse er tilfælde er vi databehandler på vegne af vores klienter, fx hvis vi administrerer en whistleblower-ordning. I disse tilfælde agerer vi efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale. I disse tilfælde finder denne datapolitik ikke anvendelse for behandlingen.

Personoplysninger, som du giver os:

Som klient eller potentiel klient hos BD Law accepterer du, at vi kan indsamle, behandle og opbevare personoplysninger om dig.

Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger såsom navn, stilling, email, telefon, adresse og oplysninger om, hvor du er ansat. Ved registreringer i offentlige myndigheders databaser (virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk), kan vi være nødt til at behandle flere personlige oplysninger, herunder dit CPR nr.

Kilderne til personoplysningerne er enten vores klient, dig selv eller en anden person tilknyttet den part, du repræsenterer.

Anvendelse af personoplysningerne:

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun personoplysninger med det formål, at kunne opfylde aftalen om advokatbistand med vores klient, herunder yde juridisk rådgivning.

Vi behandler kun de personoplysninger, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af ovenstående formål. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi indsamler.

Da vi som advokatvirksomhed er underlagt pligter efter hvidvaskloven i forbindelse med visse af vores juridiske ydelser, vil vi behandle dine personoplysninger i den forbindelse, herunder identitetsoplysninger som navn, CPR-nr. eller pasnummer. Vi behandler alene oplysninger indhentet herefter med henblik på opfyldelse af vores pligter efter denne lov. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål.

Deling af dine personoplysninger (modtagere):

Vi kan videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis det bliver os pålagt, eller det er en del af den ydelse vi leverer til dig. Tredjeparter kan fx danske eller udenlandske domstole, voldgiftsretten, andre advokatvirksomheder, modparter i sager, politiet, SKAT eller andre offentlige myndigheder.

Skal vi indsætte modtagne klientmidler på en klientkonto, har vi pligt til at videregive klientens identitetsoplysninger til det kontoførende pengeinstitut til brug for dettes opfyldelse af de pligter, der påhviler efter hvidvaskloven.

Vi kan også videregive dine personoplysninger i anonymiseret form til statistisk eller videnskabelig brug.

Sletning af dine personoplysninger:

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe klientforholdet løber, og så længe det er nødvendigt til opfyldelse af lovkrav, herunder i fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven.

Personoplysninger vi har indhentet efter hvidvaskloven, opbevares i 5 år efter klientforholdets ophør og slettes derefter.

Sikkerhed og beskyttelse:

Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personlige oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med persondatalovgivningen.

Bliver vi udsat for et sikkerhedsbrud, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for at dine personlige oplysninger kan misbruges, vil vi uden unødigt ophold underrette dig om sikkerhedsbruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine oplysninger.

Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, fx sikker e-mail.

Dine rettigheder:

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig samt modtage en kopi af dem i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du kan ligeledes anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du ikke længere ønsker, at dine personoplysninger bliver i vores database, vil vi uden unødigt ophold slette disse, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis det er nødvendigt for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Vær dog opmærksom på, at vi har pligt og ret til at opbevare visse personoplysninger for at overholde reglerne i Bogføringsloven og Hvidvaskloven.

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, ophører vi med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Hvis du ønsker at gøre brug af ovenstående rettigheder, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på info@bdlaw.dk.

Ved henvendelse vedrørende dine rettigheder, beder vi om at du giver os tilstrækkelige oplysninger til, at henvendelsen kan behandles. Dette omfatter dit fulde navn og din e-mailadresse. Vil vil svare på henvendelsen hurtigst muligt.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Dataansvarlig for dine oplysninger er:

BD Law Advokatanpartsselskab
CVR.: 41331070
Adresse: Halsskovgade 4, 4. 401., 2100 København Ø
Email: info@bdlaw.dk

Links til andre hjemmesider

På vores hjemmeside findes der links til andre hjemmesider, hvis indhold BD vi ikke er ansvarlig for. Vi er ej heller ansvarlig for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Brug af disse tredjeparters hjemmesider er underlagt den pågældende hjemmesides egne betingelser og politikker.

Ændringer af denne datapolitik

Vi forbeholder os ret til at ændre denne datapolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Version 1.0 juni 2020